וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

עודד כרמלי הוא הזוכה ב"שירה על הדרך"

שני פישר

29.4.2008 / 12:41

המשורר והעורך לשעבר של כתב העת "כתם" זכה במקום הראשון בתחרות השירים של עיריית תל אביב-יפו

זוהי השנה הרביעית בה מתקיימת תחרות "שירה על הדרך" מטעם עיריית תל אביב, שמטרה לעודד כתיבת וקריאת שירה ולתת לה מימד פחות נשגב ויותר ארצי בפרסומה במרחב העירוני: על שלטי חוצות, תחנות אוטובוסים ועל כרזות בשדרות תל אביב. לצד שירים של משוררים קאנונים יופיעו שיריהם של משוררים אנונימים, שזכו השנה בתחרות "שירה על הדרך". היום התפרסמו שמות הזוכים לשנת 2008: במקום הראשון זכה עודד כרמלי עם שירו "עכשיו הדירה עצרת רוצה". כרמלי, בן 22, הוא סטודנט לתואר שני בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. כרמלי כבר כתב ספר שירה שראה אור בשנה שעברה, כותב בימים אלו ספר פרוזה וערך בעבר את כתב העת "כתם". הוא יזכה בספר שירים שיראה אור בהוצאת הספרים "אחוזת בית". ארבעת הזוכים הנוספים יזכו בתלושים לקניית ספרים ברשת סטימצקי בסך 5000 ש"ח.

ועדת השופטים, שקבעה את זכייתו של כרמלי במקום הראשון וכמו כן את ארבעת המקומות שאחריו, מורכבת מד"ר אריאל הירשפלד, מרצה בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית, ד"ר ענת וייסמן, חוקרת שירה עברית באוניברסיטת בן גוריון, דורי מנור, משורר, מתרגם ועורך ובני ציפר, סופר, מתרגם ועורך המוסף לספרות ותרבות של עיתון "הארץ".

להלן השירים הזוכים בתחרות:

מקום ראשון:

ע?כ?ש??ו ה?ד??יר?ה ע?צ?ר?ת רו?צ?ה / עודד כרמלי

ע?כ?ש??ו ה?ד??יר?ה ע?צ?ר?ת רו?צ?ה
קו?ל ה?מו?ן ע?צ?ר?ת ח?י??ב?ת
ו?ל?מ??י?ם ש??או?ן – מ?כ??ל ה?ב??ר?ז?ים
ה?ל??א מ?כ??ר ש?ו?מ?ע?
מו?ר?יד ח?ב?ל?ים ב??נ??ע?ימ?ים
ו?א?ר?ך? ז?רו?עך?, א?ר?כ??ה ש??מ?ה ל?ח?ר?ש??ת ח?ב?ל?ים מ?ת??ק?ר?ה
ו?נ?פ?ו?ח? ר?א?ה ו?נ?פ?ו?ח? ד??ע?ה ו?ל?ה?נ??ע?ל כ??ך?, כ??כ?ה, מ?ל?א ע?ר?ם רו?צ?ה
א?ל??א מ?ה
מ??צ?ט?ר?ד?ים מ?ז??ה. א?ח?ר?י ז?ה
לו?כ?ד?ים מ?י?ם ב??כו?ס ו?ש?ו?ת?ים
פ??ת?ע ת??ר?ים א?ח?ר ח?פ?ץ מ?א?ד מ?ס?י??ם ב??מ??ר?ח?ב, ל?מ?ע?ש??ה
א?ח?ר ט?עו?נ?ים


מקום שני:

ו?ב?ה?ת?ק?ף ל?ב ה?ע?יר ג??ן מ?א?יר מ?א?יר פ??נ?ים ל?או?ס?פ?י ה?פ??ח?י?ו?ת ו?ה?ב??ד?ל?ים ו?מ?ע?יר/ צפורה מלך

קו?ר. הו?מ?ל?ס מ?ת מו?ת נ?ש??יק?ה. ו?ב?ש??נו?ת ה?א?ל?פ??י??ם ש??ל ה?פ?ו?ס?ט-רו?מ?נ?ט?יק?ה מ?ה ש???נ??ש??א?ר מ?ה?י??ר?ח? הו?א ג??ז?יר מ?נ?ימ?ל?יז?ם ג??או?מ?ט?ר?י או? ל?כ?ל ה?י?ו?ת?ר ת??י?ו?ג קו?נ?ס?פ??טו?א?ל?י; ב??כ?ל פ??ע?ם ש??א?ש??ת?ו?ק?ק ל?ה?ת?מ?ר?ח? ע?ל ה?י??ר?ח? א?ח?ש???ב נ?מ?ל?צ?ת ו?מ?בו?כ?ת ס?ר?ק ת?ס?מו?ק ל?י ל?ח?י ו?ת?ס?תו?ם א?ת ה?ג?ו?ל?ל ע?ל נו?ף ה?ת??פ?ר ה?מ??כ?ל?יב י?ב??ש??ה ל?י??ם, ו?ב?"ג??ן ה?כ?ו?ב?ש??ים"-"צ?'ר?ל?ס ק?לו?ר" ו?דו?מ?יה?ם, צ?ל??מ?י ה?פ??פ??ר?צ?י יו?צ?יאו? ל?ח?מ?ם מ?פו?ר?מ?ל?ין ח?ת?ןכ??ל?ה א?יק?ס ש??נ?ים ל?פ?נ?י ה?ג??רו?ש??ין, וכ??אן ב??ס?כ??ת ה?מ??צ??יל מ?ת??מ?ר?ר?ים א?ל?כ?ו?הו?ל ל?ש??כ?ו?ך? ה?ס??ב?ל, א?ין ד??ג?ל-ו?א?ין ד??ין, ש?ו?ת?ים ע?ד ש?ו?ח, א?נו? פ??ל?יט?י ה?ל??י?ל -ד??בו?ק?ת ע?ד?ר- ק?ש??י יו?ם ו?ע?ר?ף חו?ר?ג?ים; ק?ש??ה, ק?ש??ה ל?ש??ת?ו?ת א?נו?נ?ימ?ית ב??ע?יר ה?ז??את, ו?א?ם א?נ?ס?ה ת??ק??ט?ל ה?א?רו?מ?ה ב??ט?ר?ם ת?ו?מ?ס ע?ל ה?ל??ש?ו?ן ו?ג?ם א?ם א?צ?ט?ר?ף ל?ש?ו?ט?ה א?ח?ר א?צ??ב?ט ב??או?תו? ז?כ?רו?ן א?ק?ס-ל?אב?ר ה?י?ו?ש??ב כ??ע?ת ב??L.A ג?ו?מ?ע? WILD-TURKY ו?ע?ם כ??ל ל?ג?מו?ם ו?יס?ק?י מ?ש??מ?יע? פ??צו?ץ ש??ב?ר ש??ב?ק - א?ה?ב?ת?נו? ל?ה?ע?ל?ת?י ע?ל ר?אש? ש??כ?רו?תו? ו?ל?צ?לו?ל נ?ה?י פ??י?ו?ט פ??צו?ע? ל?מ?ר?ח?ק?ים ע?צ?מ?י??ים; הו? לו?ס-א?נ?ג?'ל?ס הו? ת"א ב??ר?ית ע?ר?י ב??טו?ן מ?ז?י??ן זו?נו?ת ש??כ?ו?ר?ים ו?מ?ש?ו?ר?ר?ים מ?ד?מ??מ?י ש?ו?רו?ת מ?יו?ג?רו?ת ק?יא ל?ח?ז?יר. ו?א?נ?י א?ח?ז?יר, ב??נ?ק?ד ו?ל?א ב??פ?סו?ק ר?ג?ל?י?ם ל?מו?"ל, ו?א?נ?י ל?פ?נ?י ו?ל??פ?נ?ים! א?פ??יגו?ן א?נ?י יו?ר?ק?ת ל?ך? ב??פ??נ?ים!


מקום שלישי:

JOUISSANCE / אילי אבידן אזר

א?ך? עו?ד א?ח?ל?ץ ש??יר?ה, כ??פ?ק?ק ג??רו?ן נו?ש??ן.
ש??יר?ת מ?ר?ת??ף ק?ב?ה ב??ע?ז ת??פ?ר?ץ ד??ל?ת?י?ם -
ת??ג??ח מ?כ??ר?ח כ??ך? ש??מ??ד?ר?כו?ת ה?כ??ר?ך?
י?ש??ה?קו? פ??סו?ק, ח?צ?י מ?כ?ת??ם י?פ?ש??יטו?.
ו?כ?ש??י??ר?וו? ת??ח?ת??ן ש??ר?ש??י ע?צ?י ש??ק?מ?ה,
ו?מ?ן ה?מ??ר?ו?ח?ים, מ?ב??ע ע?יר?ם י?פ?צ?יע?,
יו?ט?חו? ה?מ??ר?צ?פו?ת ב??ל?ב ז?גו?ג?ית ס?מו?ר?ה:
ל?צ?ר?ם ב??ה?מ?ר?א?ה, ל?ה?ק??ל?ט ב??נ?פ?ץ.
ב??פ?ר?ץ ז?ע?קו?ת ל?ש??ט?ף ח?ד?ר?י ש??נ?ה,
ב??ע?נ?ג ו?כ?ל?מ??ה, ג??ב?ו?ב נ?יב?ים ו?ל?ה?ג,
ו?ע?ד ש??י??ת?ר?ס??קו? צ?ר?יר?י י?פ?ע?ת א?ב?ד?ן
ד??פ??ים י?ת?נו?ס?סו? ס?פו?ג?י ד??ח?יס?ה ו?ל?ע?ג.


מקום רביעי:

ש??ק?יע?ה / מעיין בוני

ש??ק?יע?ה הו?ל?כ?ת ל?יש??ן
קו?ר?צ?ת פ??ע?ם א?ח?רו?נ?ה ט?ר?ם
מ?כ?ס??ה ר?אש??ה? ב??ש??מ?יכ?ת י?ם
ו?מ?כ?ר?ב??ל?ת ק?ר?נ?יה?.
מ?ש???הו? מ?ב?ש???ר ק?ץ י?ש?
ב??ש??עו?ת ע?ר?ב??י?ם
ע?צ?בו?ת מ?ת?נ?פ?נ?פ?ת
ת??לו?י?ה ע?ם ה?כ??ב?ס?ים ע?ל ח?ב?ל ה?י?ו?ם ה?א?ר?ך?
ו?ר?ק ה?א?ס?פ?ל?ט ב??ג?ל?ימ?תו? ה?ש???חו?ר?ה
נו?ת?ר מ?א?ז?ין
כ??א?הו?ב?ה ל?קו?ל פ??ס?יעו?ת.


מקום חמישי :

ב??ר?אש??ית / אסנת ראם

ב??כ?פ??ית נ?צ??ן נו?ל?ד?ת??י. ס?ה?רו?ן ש??ל ע?ל?ה, ז?ה?רו?ר.
ג??מ?ע?ת??י י?פ?י ב??ע?ר?יס?ת ש?ו?ש??ן, ב??ח?ת?ו?ל ש??ל ש??מ?ש?;
נ?ח?ב??את?י ב??ק?ל?פ??ת ה?צ??ב.
ד??ש??ד??ש??ת??י ב??ח?צ?ר ע?ם ג??ד?ר ע?זו?ב?ה, ח?פ??ש??ת??י ב??י?ת ב??ח?ל?ו?ן,
א?ב?ל ה?ב??ת??ים ה?ת?מ?ידו? ב??א?ש??ל?י?ת ד?ו?מ?ים.
ל?א ה?י?ה ח?ש?ו?ב יו?ת?ר ש??י??ה?י?ה ל?י ב??י?ת,
כ??ה ר?ח?ק?ת??י --

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    1
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully