וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

קראו את הפרק הראשון של "וקראתי לכך אהבה"

15.8.2008 / 7:44

לכבוד ט"ו באב, שירים נבחרים מתוך "וקראתי לכך אהבה" ו"שירת הלב". חג אהבה שמח

שלומי / זלדה

ש??לו?מ?י ק?ש?ו?ר ב??חו?ט
א?ל ש??לו?מ?ך?

ו?ה?ח?ג??ים ה?א?הו?ב?ים
ו?ת?קו?פו?ת ה?ש???נ?ה ה?נ??פ?ל?או?ת
ע?ם או?צ?ר ה?ר?יחו?ת, ה?פ??ר?ח?ים
ה?פ??ר?י, ה?ע?ל?ים ו?ה?רו?חו?ת
ו?ע?ם ה?ע?ר?פ?ל ו?ה?מ??ט?ר,
ה?ש???ל?ג ה?פ??ת?או?מ?י
ו?ה?ט??ל
ת??לו?י?ים ע?ל חו?ט ה?כ??מ?יה?ה,

א?נ?י ו?א?ת??ה ו?ה?ש???ב??ת
א?נ?י ו?א?ת??ה ו?ח?י??ינו?
ב??ג??ל?ג?ו?ל ה?ק?ו?ד?ם.
א?נ?י ו?א?ת??ה
ו?ה?ש???ק?ר
ו?ה?פ??ח?ד
ו?ה?ק??ר?ע?ים,
א?נ?י ו?א?ת??ה
ו?בו?ר?א ה?ש???מ?י?ם ש??א?ין ל?ה?ם
חו?ף
א?נ?י ו?א?ת??ה
ו?ה?ח?יד?ה,
א?נ?י ו?א?ת??ה
ו?ה?מ??ו?ת.

מתוך "וקראתי לכך אהבה"/הוצאת טובי

אהבה (שיר של יום שלישי) / שמעון אדף

ה?א?ה?ב?ה ש??ל??י א?ל??מ?ת
נ?כ?ח ר?א?ו?ת?נו?ת ה?עו?ל?ם.
ה?יא ב??א?ה מ?מ??קו?מו?ת ק?ט?נ??ים, נ?ד??ח?ים
ו?מ?ש??ת??א?ה.
א?נ?י מ?ב??יט א?יך? ה?ע?צ?ים
ד??ר?ים ב??כ?פ?יפ?ה א?ח?ת ע?ם א?ל??ימו?ת ה?רו?ח?
ב??ג?מ?יש?ו?ת ב??ל ת??ת?א?ר,
ב??ח?ן נ?כ?נ?ע.
ה?י??ע?רו?ת, ה?ר?מו?נו?ת ש??ל נ?ע?רו?ת
ש??ב?ירו?ת ג??ו.

מ?פ??ע?ם ל?פ?ע?ם ש??נ?ה נ?צ??ת?ת ב??י,
נ?ש??ימ?ת?י נ?ע?ת?ק?ת ל?י?ד מ?ק?ו?או?ת ג??דו?ל?ים,
ה?ש???מ?י?ם מ?ש??ל?ימ?ים ז?ה ע?ם ז?ה ו?נו?פ?ל?ים
ע?ל ע?י?ר?ת פ?ו?ע?ל?ים ק?ש??ת יו?ם.
ב??ע?ד צ?ל?ל?ים ת??ע?ש??י??ת?י??ים, י?ר?יעו?ת ע?ש??ן
פ??ח?ד?י י?ל?דו?ת?י, קו?פ?צ?ים ל?מו?ל?י, כ??מו?
ת?ו?ק?פ?ים ח?מו?ש??ים מ?ס??מ?ט?ה א?חו?ר?ית ב??ל?י?ל?ה נ?ע?ז?ב.
מ?ח?זו?ר ה?מ??י?ם ש??ה?ת?ח?יל ל?פ?נ?י ז?מ?ן-מ?ה
ע?ד?י?ן ג??ש??ם ר?ב.

ה?א?ה?ב?ה ש??ל??י מ?ש??ת??ק?ת,
כ??מ??ה ש??א?ד?ח?ק ב??ה?, ה?יא ח?ס?ר?ת ש??ר?ש??ים
ב??מ?ו?ב?ן ש??ה?יא פ??רו?ב?ינ?צ?י?אל?ית ו?נ?חו?ת?ה.
א?נ?י מ?ב??יט א?יך? ה?ח?ר?צ?ית ה?פ??ש?ו?ט?ה
רו?ח?ש??ת ע?כ?ב?יש??ית ע?ל ע?ש??ב
או? מ?ת?נ?פ??ל?ת ב??פ?ר?יח?ה ד??חו?פ?ה
ע?ל ג??ב?ע?ה,
ל?ה?ס?פ??יק א?ת ה?א?ב?יב.

מתוך "וקראתי לכך אהבה"/הוצאת טובי

בקצב שלה / דליה רביקוביץ

א?ש???ה מ?ח?ז?יק?ה ת??מו?נ?ה ק?ט?נ??ה,
כ??ב?ר ל?א נ?מ?צ?את ב??מ?יט?ב ש??נו?ת?יה?.
נו?ס?ע?ת ה?ר?ב??ה. מ?טו?ס. מ?ז?ו?ד?ה.
ש?ו?ה?ה ח?ד?ש??ים
ע?ם ק?רו?ב?י מ?ש??פ??ח?ה.
"ב??ק??צ?ב ש??ל??ך? א?נ?י ל?א י?כו?ל?ה,"
ה?יא א?מ?ר?ה.
א?ש???ה מ?כ?נ??ס?ת. ר?כ??ת ה?ל?יכו?ת.
א?נ?ש??ים מ?ו?ת??ר?ים ל?ה?. ג??ם ה?יא מ?ו?ת??ר?ת
נ?ס?ע?ה ג??ם ה?פ??ע?ם. מ?טו?ס. מ?ז?ו?ד?ה.
ש?ו?ם ד??ב?ר ל?א ה?י?ה ק?בו?ע? מ?ר?אש?.
צ?ל?צו?ל ט?ל?פו?ן. ה?צ?יף או?ת?ה? א?ש??ר
קו?ר?ע? ש??ח?ק?ים. ז?ה א?יש? ש??א?ינ?נ?ו? ש??ל??ה?
ב??מ?לו?א מו?ב?ן ה?מ??ל??ה.
מ?ת?ה?ל??כ?ת ל?ב?ד מ?ח?ד?ר ל?ח?ד?ר. ש??ל?ו?ה א?ינ?סו?פ?ית.
ב??תו?ך? ה?ע?ג?ו?ל ה?פ??נ?ימ?י ה?יא נ?ק?ר?ע?ת.
ב??חו?ץ ה?יא ש??ל?ו?ה. א?ינ?ה? מ?ח?פ??ש??ת
מ?מ??ש? א?ח?יז?ה.
ת??מו?נ?ה ש??ל ד??ר?כ?ו?ן ק?ט?נ??ה ב??י?ד?ה?.
הו?א לו?ב?ש? ע?נ?יב?ה. ה?י?ית?י או?מ?ר?ת
פ??נ?ים ס?ת?מ?י?ו?ת. ב??ש??ב?יל?ה? הו?א מ?מ??ש?
עו?ל?ם ו?מ?לו?או?.
מ?ל??ב?ד ז?ה, מ?חו?ץ ל?ע?ג?ו?ל ה?פ??נ?ימ?י
ה?יא ש??ל?ו?ה ו?נ?ר?ת??ע?ת
ב??ק??צ?ב ש??ל??ה?.

מתוך "וקראתי לכך אהבה"/הוצאת טובי

שירים מתוך הספר "שירת הלב" / מיכל סנונית

לב 1

נ?ג?ו?ן ה?ל??ב
פ?ו?ר?ט או?ת?נו? ל?ד?ג?ים ב??מ??י?ם.
ש??ט?ים מ?ת??ח?ת ל?ב?ט?נ?ה? ש??ל א?מ??א
ת??ר?ים א?ח?ר מ?ח?ס?ה מ?פ??נ?י ר?עו?ת ה?י?ו?ם
ב??ר?ג?ע ה?כ??ח?ל ש??ל ר?ח?ם ה?עו?ל?ם.
מ?ש???ם ה?כ??ל ה?ת?ח?יל, ל?ש??ם נ?ש?ו?ב
ב?ו?ר?ח?ים מ?פ??נ?י א?ימ?ת ה?י??ב??ש??ה ה?מ??א?י??מ?ת
ל?בו?ל?ע?נו?, ט?ר?ף ק?ל ל?ח?י??תו? י?ע?ר
ו?ל?ח?י??ת א?ד?ם.

לב 2

ש??ט?ה ב??מ??י?ם ה?כ??ח?ל??ים ע?טו?פ?ה ב??נ?ע?ימו?ת ל?ב?נ?ה
ד??פ?ק ל?ב??ה? מ?ב?ש???ר ל?ה? מ?ש???הו? ח?ד?ש? מ?ת?ר?ח?ש?
מ?ש???הו? ש??א?ין ה?יא יו?ד?ע?ת ע?ד?י?ן א?ת פ??ש??רו?
ו?ה?יא ש??ט?ה ב??תו?ך? ה?כ??ח?ל ש??הו?פ?ך? ל?י?ר?ק
ו?ק?צ?ף ל?ב?ן מ?ע?ר?ס?ל א?ת ג?ו?פ?ה?
ו?ר?ק ש??ל??א ת??ג??מ?ר ה?נ??ע?ימו?ת
ש??ת??מ??ש??ך? ו?ת?מ??ש??ך?
ו?ש??א?ל?ה?ים י?ע?ש??ה ש??ל??א י?ה?י?ה א?ח?ר?ת
ו?ה?מ??ע?ט?פ?ת ת??ג?ן ע?ל?יה? מ?פ??נ?י ה?חש??ך? ש??ב??חו?ץ
ו?ל?א י?ה?י?ה סו?ף ל?כ??ח?ל-י?ר?ק
ש??כ??ל?ו? ח?מ?ימו?ת ו?ר?כ?ו?ת ו?ע?ד?נ?ה.

"שירת הלב" / בהוצאת כנרת זמורה-ביתן

sheen-shitof

גם בגוף וגם בפנים

פיתוח ישראלי: פתרון מדעי לאקנה עם מעל 90% הצלחה

בשיתוף מעבדות רבקה זיידה

סימן הנגיסה / רוני סומק

ב??ב??ק?ר ש??א?ח?ר?י ה?ק?ו?נ?צ?ר?ט ה?ג??דו?ל ש??ל ת??הו? ו?ב?הו? ה?ת?רו?ק?נו? ה?פ??נ?ים
כ??ב?ק?ב?ו?ק ב??יר?ה.
מ?י ש??ה?פ?נ?ה ר?אש? ר?א?ה ש??ב??ש??פ?ת?י ה?נ??ש??ים רו?ע?ד ת??פ?ו?ח?
ו?ב?ת??פ?ו?ח? - א?ת ס?ימ?ן ה?נ??ג?יס?ה.
ו?ה?א?ה?ב?ה? ה?א?ה?ב?ה ה?ש??ח?ל?ה כ??מו? ג?ו?מ?י ל?ת??ח?ת?ו?נ?ים:
מ?ה ש???מ??ח?ז?יק או?ת?ה? הו?א
מ?ה ש???ל?ו?ח?ץ או?ת?ה?.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    1
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully