וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

פרק ראשון: שירי אהבתך

16.10.2008 / 11:09

דיאלוג פואטי בין אביבה דורון לבין גדולי תור הזהב של יהדות ספרד. מתוך: "שירי אהבתך"

ק?ס?מ?י ה?א?ד?מ?ה

ל?ש???ו?א ע?ל?י ת??ע?ג??ב?י "
(שלמה אבן -גבירול, 'מ?ה ל??ך? י?ח?יד?ה')

ב??ב?ד?ידו?ת?ך? ת??צ?ע?ד
פ?ו?ס?ע? א?ד?מ?ה , מ?ר?יח? א?ת נו?פ?יה? ,
נו?ג?ע? ב??ט?רו?ף חו?ש??י צ?ב?ע?יה? .
מ?ל?א י?פ?י?ה? מ?ר?ג??לו?ת?יך? ,
סו?ב?ב?ת כ??ל כ??ל??ך? ב??ל?ט?ו?פ?יה? ,
עו?ג?ב?ת ט?יפו?פ?יה? .

מו?ל ת??ב?ל ו?פ?ת?ו?י?יה? נ?פ?ש??ך? נ?צ??ב?ת ,
ל?ב?ב?ך? כ??ב?ר מ?ת?נ?ז??ר מ?מ??נ?ע?מ??יה? ,
צ?רו?ב י?פ?י?ה? ה?ע?ז א?ת??ה ד?ו?ח?ה א?ת מ?ק?ס?מ?יה?

ע?ל ש??ל?ש?ה ד??ב?ר?ים

ש??ל?ש?ה נ?א?ס?פו? ע?ל?י "
(שלמה אבן -גבירול , 'כ??א?ב?י ר?ב ' )

ע?ל ש??ל?ש?ה ד??ב?ר?ים א?ת??ה עו?מ?ד ;
ש??י??צ?ר?ך? ל?א י?ע?צ?ים א?ת ח?ט?א?ך? ,
כ??י הו?א ע?ל י?מ?ינ?ך? נ?צ??ב , חו?ר?ש? ר?עו?ת
ו?א?ו?ן ו?מ?ר?מ?ה
'א?נ?י - ש??לו?ם ו?הו?א ל?מ?ל?ח?מ?ה ' ,
ב??כ?ת?ר ש??יר?ת?ך? ת??ט?ע?ן ל?בו?ר?א?ך? .

ש??י??פ?ח?תו? כ??א?ב ה?ג?ו?ף ו?כ?א?ב ה?ד??ע?ת ,
ש??ל א?יש? א?ש??ר נ?פ?ש?ו? כ??מ?ה?ה
ב??מ?ע?לו?ת ח?כ?מ?ה ל?ג?ע?ת .

ש??ל??פ??רו?ד ת?ו?כל ו?ל?ב??ידו?ד ,
ב??א?ין ל?ך? א?יש? ש??כ?ל ש??י??ב?ינ?ך? -
ת??ש??כ??יל ל?ש??יח? ע?ם ר?ע?יו?נ?ך? .
א?ת??ה זו?ע?ק ל?אל?ה?יך? ע?ל ש??ל?ש?ה :
ע?ל ח?ב?ו?ט?י ה?י??צ?ר , ע?ל כ??א?ב ה?י?ד?יע?ה
ו?ע?ל ב??ד?ידו?ת ה?נ??פ?ש? ב??ע?נ?ש??ה? .

נו?ג?ע? ב??ש?ו?ל?י ע?מ?ו?ד ה?א?ש?

ו?מ?ש???ם ח?צ??בו? ב??ע?ל?י ב??ר?ית -א?ל "
(יהודה הלוי , 'ר?א?ה ע?ר?ים' )

א?ת??ה פ?ו?ס?ע? ב??מ?צ?ר?י?ם
רו?א?ה ע?ר?ים , נו?ג?ע? ב??מ?ר?או?ת ע?ב?ר ,
ח?ש? ע?כ?ש??ו א?ת ש??מ??כ??ב?ר ,
מ?ר?ג??יש? ק?רו?ב א?ל ב??נ?י ע?מ??ך?
כ??א?ל?ו? ה?ם ע?כ?ש??ו א?ת??ך?
מ?מ??ש? כ??מו? ב??ס?פ?ר?ד , כ??ש??ב??פ?נ?י הו?פ?ע?ת??
ב??פ?ג?יש?ו?ת?י ע?ם ה?ע?ר?ים א?ש??ר י?ד?ע?ת?? ,
רו?א?ה ה?י?ו?ם - א?ת?מו?ל או?מ?ר?ת ,
נו?ג?ע?ת ב??ק?ס?מ?י ה?רו?ח? ה?ז?ו?כ?ר?ת .

נו?ג?ע? ב??ש?ו?ל?י ע?מ?ו?ד ה?א?ש?
ו?ע?מ?ו?ד?י ה?ע?נ?נ?ים ,
א?ת??ה מ?ר?ג??יש? ל?ר?אש?ו?נ?ה
א?ת ק?ר?ב?ת?ה? ש??ל ה?ש???כ?ינ?ה

כ??ל א?ש??ר א?ה?ב?ת??

אל משה אבן -עזרא
"א?ם עו?ד י?ש??יב?נ?י א?ל?ה?ים א?ל ה?ד?ר ר?מ?ו?ן "
(משה אבן -עזרא , 'ע?ד א?ן ב??ג?לו?ת ' )

ר?חו?ק מ?כ??ל א?ש??ר א?ה?ב?ת??
א?ת??ה כ?ו?א?ב פ??ר?יד?ה
ע?ל כ??ל א?ש??ר ע?ז?ב?ת??
נו?ד?ד
מ?ע?יר ז?ר?ה א?ח?ת ל?ע?יר ז?ר?ה א?ח?ר?ת
ב?ו?ד?ד
ב??ין א?ח?ר?ים
נ?ז?כ??ר ב??מ?ש??ת??או?ת ה?י??י?ן
ב??נ??ע?רו?ת ו?ב?נ??ע?ר?ים
ש??חו?ל?לו? ב??ין מ?ז?ר?קו?ת ה?מ??י?ם

נ?כ?ס?ף ל?יד?יד?יך?
ד?ו?א?ג ל?א?הו?ב?יך?
כ??ב?דו?ת ר?ג?ל?יך? , ל?ב??ך? מ?ע?יק ע?ל?יך?
ב??מ?י א?ת??ה נ?ז?כ??ר ע?ת??ה ?
ל?מ?י נ?כ?ס?פ?ת נ?פ?ש??ך? ב??ב?ד?ידו?ת?ה? ?
קו?לו?ת ו?כ?ו?ח? ח?כ?מ?ים עו?ל?ים ב??ז?כ?רו?נ?ך? ,
או?ת?ה? ח?ב?רו?ת?א ש??ל א?נ?ש??י ב??ינ?ה .
נו?ד?ד מ?ע?יר ז?ר?ה ל?ע?יר ז?ר?ה
א?ת??ה נ?כ?ס?ף ל?ע?יר ה?ר?מ?ו?נ?ים ,
א?ל ה?נ?ו?פ?ים ו?א?ל ה?א?נ?ש??ים ,
א?ל י?ד?יד?יך? ה?ש???נו?נ?ים .
ר?חו?ק מ?ה?ם ו?מ?ג??ר?נ?ד?ה
א?ת??ה כ?ו?א?ב ל?ש?ו?ב ל?כ?ל א?ש??ר א?ה?ב?ת??

sheen-shitof

עוד בוואלה!

פריצות הדרך, הטיפולים ומה צופן העתיד? כל מה שצריך לדעת על סוכרת

בשיתוף סאנופי

ע?ל ש??ל??ב??ך? פ??תו?ח?

ו?או?רו? ב??כו?ס?יכ?ם "
(שמואל הנגיד , 'ע?ל?יכ?ם ל?פו?ע?ל?כ?ם ' , שיר יין )

א?ת??ה מ?ז?מ?ין א?ת ח?ב?ר?יך? ל?מ?ש??ת??ה ש??ל י?י?ן
ל?ה?ת?מ?כ??ר ל?א?ש? ש??ל??א ת??ב?ע?ר
א?ל??א ל?ע?י?ן
ל?י??י?ן ה?א?ד?ם ש??י??ע?ש??ה ד??ר?כ?ו?
א?ל ה?ש??ו?ת?ה ו?א?ל ח?כ?ו?
ו?י?ע?ל?ה מ?ש???ם ל?ר?אש??יכ?ם
י?ר?ד??ה ב??כ?ם
י?צ?ה?יל א?ת ל?ב?ב?כ?ם
כ??ב?ו? מ?או?ר ה?נ??ר , א?ת??ה או?מ?ר ,
ו?ה?כ?ו?סו?ת ה?א?ירו?
ח?ד?לו? ל?ש??יר ו?ל?ז?מ??ר
ו?ה?כ??ד??ים ה?ע?ירו?
מ?ז?גו? י?ינ?כ?ם
ב??צ?ל?יל ק?ס?מ?ם
ל?ש??מ?ח? ב??מ?ש??ת??ה ש??ל י?י?ן .

ו?עו?ד א?ת??ה או?מ?ר ל?ח?ב?ר?יך? ,
יו?מ?כ?ם ח?ל??קו? ב??ין ע?בו?ד?ת ה?א?ל
ו?ב?ין ע?בו?ד?ת?כ?ם ,
א?ך? ה?ל??ילו?ת ב??ש??ל?מו?ת?ם
ק?ד??ש?ו? ל?י??י?ן ו?ל?כ?ם .
ר?ב??י ש??מו?א?ל , נ?ג?יד , מ?נ?ה?יג ה?ק??ה?ל??ה
א?ת??ה מ?ק?ד??יש? ל?י??י?ן הו?ד ו?ת?ה?ל??ה ?
כ??ל ה?כ??בו?ד ל?ך? נ?ג?יד ו?ש??ר
ו?א?יש? ה?רו?ח?
מ?ג?ן ה?ד??ת ב??פ??ל?מו?ס?ים ,
ע?ל ש??ל??ב??ך? פ??תו?ח?
ל?מ?ס?ב?ו?ת ר?ע?ים ה?מ??ת?כ??נ??ס?ים
ל?ש??מ?ח? ב??מ?ש??ת??ה ש??ל י?י?ן

"שירי אהבתך", אביבה דורון // הוצאת הקיבוץ המאוחד

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    3
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully