וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

מועמד מספר 13 – אלון מזרחי

23.9.2004 / 17:31

מעשה בכך וכך גויים שיתנו אותם על אי רחוק, ת"ק פרסה על ת"ק פרסה, ויהיו מבלין בעילוסין

מעשה בחבורת ערלים מארצות הים הקרויות אמעריקעא, אשר היו מסובין בבית המרזח ודנים מתוך הטיית הצוואר וליחוש הקול כיצד מהפכין עיתותיהם פנויות לעילא ולעילא, וממונם לכפול ומכופל ומתומן וכיוצא באלה עד אין סוף. ישבו אותם ליסטים על המדוכה, פעם בבית המרזח ופעם בבית המרחץ ופעם בבית נשים צדקניות ממכרותיהם, דשו ודנו עד אשר הגיעו לעמק השווה. ואותו עמק שווה מהו? אותו עמק שווה דינו, שייקחו כך וכך גויים וגויות ר"ל ויתנו אותם על אחד מאיים הרחוקים, ת"ק פרסה על ת"ק פרסה מכל מיני פרקמטיא ותענוג ויהיו מצטלמין ומבלין את זמנם בעילוסין במשחק ובמזונות משוקצים וברדיפה זו אחר זנבו של זה וזה אחר מחמדיה של זו וגו'.

אמרו ועשו, שכך דרכם של ערלים יימח שמם. ואותם גויים וגויות עורם מתוח, ולשונם חדה, וידיהם מיומנות, ואיבר שבגופם משביעין אותו - רעב, בר מינן: והגויות בריות נאות הן, ומרחיבות דעתו של אדם, מתרוצצות ומרקדות ומלחשות ומצחקות כמכשפות שאיבד התשבי על הכרמל, ואין צריך לומר, שלבושן כסוכה שחמתה מרובה מצילתה, דדיהן משתפעין ומתנענעין כלולבים, פטמותיהן ככפתורים לאתרוגי מהדרין, והילוכן מעכס משל נפרץ גדרו של ט"ו באב והריהו כרגל המתחדש ובא מתשרי עד אלול. ולא ידע המביט בבנות הערלים ההן ימינו משמאלו מרוב צער שנצטער על דרכיהן הרעות, ועל ליבן שנמשך אחר מעשים שפחותים מהם בהרבה החריבו בית ראשון ושני ונמצאנו יושבים וראשנו חגור שק ואפר ק' דורות רצופים. ואותם גויים וגויות נוהים אחר מלאכות בזויות ותענוגות שפלים, מטמינין פחים ומצודות עם בוא החמה ומתכנסין להתוועדויות קלעאנים שלהם וזוממים מזימות ומשמחים את עצמם בפריצות ובהוללות ובתופים ובמחולות ובכל מיני מעשים נוראים של ייהרג ואל יעבור.

נמצאו בני אומה עזה שבאומות מדורדרין ועלובין, מרותקין למכשיר שקוראין אותו טלוויזי"ע וזורעים את זמנם ואת ממונם לרוח - זה מדבר בשבחם של גוי או גויה אחת, וזו בגנותם וכולם מזדעקין ומתלפפין ומצווחין ככרוכיות עד כי נתפרדו איש מעל שכנתו ואישה מעל מאהבה שבועות וחודשים ר"ל. סופו של דבר נתקנאו טייקונין שבישראל באותם ערלים המלסטמים את הבריות ומגלגלין שטרות ועושין מהן ציגערעטות וטפעטען והן שמין יהודים כשרים עם ערב רב גמור בבית שקוראין אותו וילע"א, ובתיבה שקוראין אותו יאכטע"א ואצ"ל שהם משקצים את עצמם בנ' שערי טומאה: ומובחרים שבאומות - אלה מגלגלין מרשרשין ואלה נאנחין ונאנקין ומצטערין, ובא לציון גואל.

0
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully