וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

חבר דירקטוריון לשעבר באקו"ם: "מערכת הכספים של אקו"ם סובלת מפרצות מרובות"

17.11.2016 / 17:33

פרסום ראשון: דו"ח ביקורת של הארגון מסוף 2015 שהגיע לידי וואלה! תרבות מעלה כי באקו"ם לא יישמו המלצות דו"ח מ-2011 וכי הגישה לכספי היוצרים הוענקה גם לאנשים לא מורשים. בתוך כך, חבר דירקטוריון חיצוני התפטר והעלה טענות קשות כלפי ההנהלה. אקו"ם: "דוחה את הטענות"

מפגינים מחוץ לטקס אקו"ם. ניב אהרונסון
הפגנה מחוץ לטקס אקו"ם/ניב אהרונסון

דו"ח ביקורת פנימי של אקו"ם מאוקטובר 2015, שהגיע לידי וואלה! תרבות, מעלה כי הדרך שבה נוהלו כספי היוצרים ואבטחת הכספים, שטענות לגביהן כבר הועלו כבר בדו"ח מ-2011 (שהתייחס לשנים 2009-2010), לא טופלו כנדרש. הממצאים גרמו לחלק מחברי דירקטוריון אקו"ם לדרוש דו"ח ביקורת מעמיק וסקר סיכוני הונאה. מאז נתגלע סכסוך ומשבר אמון בין חלק מחברי הדירקטוריון להנהלה. לוואלה! תרבות נודע כי חבר הדירקטוריון יוסי גיספן מנסה מזה חודשים להוביל מהלך להדחת ההנהלה ופיזור הדירקטוריון כולו. גיספן סירב להגיב לידיעה.

על רקע דו"חות וטענות אלה, התפטרו באחרונה שני דירקטורים חיצוניים. אחד הדירקטורים החיצוניים, שחף ארליך, אף חבר ובועדת ביקורת פנימית, ובמכתב ההתפטרות שלו שהגיע לידי וואלה! תרבות העלה טענות קשות כלפי ההנהלה, ובהן השאר כתב: "לדעתי, מערכת הכספים של אקו"ם סובלת מפרצות מרובות שלפחות חלקן היו ידועות להנהלת החברה ולא טופלו כראוי בלשון המעטה. (...) אני סבור כי כספי החברים אינם מוגנים כפי שכספי ציבור אמורים להיות" (ראו בהמשך את המכתב במלואו).

אריאל זילבר בטקס פרסי אקו"ם. ניב אהרונסון
אריאל זילבר בטקס פרסי אקו"ם/ניב אהרונסון

וכך נכתב בדו"ח: "בהתאם לתוכנית העבודה, ערכנו ביקורת מקיפה אשר בחנה את הנושאים הבאים: רכש והתקשרויות; אמצעי תשלום; תשלומים לספקים. כמו כן, בדקנו האם יושמו המלצות הביקורת, מדו"ח שפורסם בשנת 2011 בנושא 'רכש, תשלומים, סמכויות, הרשאות ודרכי תשלום'. מטרת הביקורת היתה לבדוק את תהליכי העבודה בנושאים האמורים, לרבות קיום פיקוח ובקרה נאותים".

"ממצאי הביקורת עולה כי מרבית הנושאים שנבדקו, אינם מטופלים במסגרת נהלי העבודה בחברה (למעט תשלומים לספקים). מכיוון שמדובר בנושאים אשר טומנים בתוכם סיכון גבוה, לדעת הביקורת, יש לפעול בהקדם להגדרת נהלי עבודה מסודרים בנושאים האמורים, אשר יגדירו, את בעלי הסמכויות והתהליכים, ואף יגבירו את הבקרות הנדרשות".

"בנושא הרכש והתקשרויות עם ספקים, עולה כי לא קיים נוהל המגדיר את שלבי הרכש ואופן ההתקשרויות עם הספקים בחברה (כאמור, קיים נוהל המגדיר את אופן התשלום לספקים, וישנה התייחסות לנושא הרכש במסגרת תקנון החברה). כמו כן, לא קיימים מדרג סמכויות לאישור רכש בחברה, ואין הגדרות ברורות לאופן אישור רכש בסכומים נמוכים מהסכום שנקבע בתקנון החברה. בשל העדר נהלי עבודה מפורטים בנושא, קיימים ליקויים בהפרדת הסמכויות בתהליך הרכש. יצוין כי ממצאים שעלו בביקורת דנן נמצאו בדוח קודם שנערך בנושא בשנת 2011".

"בנושא אמצעי התשלום בחברה, הוגדרו מורשי חתימה לביצוע תשלומים באמצעי התשלום בחברה. עם זאת, לא קיימת חפיפה בין מורשי החתימה שהועברה לנו, לבין רשימת מורשי החתימה, כפי שהיא מופיעה בחשבון הבנק של החברה. בנוסף, נמצאו ליקויים בשימוש בכרטיסי מס"ב לצורך העברת תשלומים ושכר (אשר מבוצעים בפועל על ידי גורם בהנהלת החשבונות שאינו מחזיק הכרטיס בפועל), כפי שפורט בהרחבה בגוף הדוח".

"בנושא תשלומים לספקים, נמצא כי לא מתקיימת בקרה אחר הקמת ספקים חדשים במערכת ושינויים בפרטי הספקים הקיימים", מסכם הדו"ח.

עוד באותו נושא

הרשות להגבלים עסקיים מחמירה את תנאי הסדר הפעילות של אקו"ם

לכתבה המלאה
יוריק בן דוד, מנכ"ל אקום. ברני ארדוב
מנכ"ל אקו"ם, יוריק בן דוד/ברני ארדוב

על רקע דו"ח זה, בין השאר, הגיש הדירקטור החיצוני וחבר ועדת הביקורת הפנימית, שחף ארליך, בשבוע שעבר מכתב התפטרות מיידי, שהגיע לידי וואלה! תרבות. לדברי ארליך בהמשך להודעת ההתפטרות שנתן בע"פ בישיבת הדירקטוריון ב-30 באוקטובר. על רקע המשבר באקו"ם, התפטרה קודם לכן מהדירקטוריון גם הדח"צית דליה רבין, ובנוסף לא חידשה האסיפה שהתקיימה בתחילת אוקטובר את כהונתן של הדח"ציות רויטל פור ומלי פולישוק בלוך, ונראה כי החברה מתנהלת ללא פורום קבלת החלטות כפי שדורש החוק.

פאנל בנושא יהדות וציונות במרכז רבין בתל אביב, 29 במאי 2015. ניב אהרונסון
עוד דח"צית שהתפטרה. דליה רבין/ניב אהרונסון

וכך נכתב במכתב ההתפטרות של ארליך: "בתחילת 2014 הצטרפתי לדירקטוריון אקו"ם כדירקטור חיצוני ולאחר מספר חודשים נוספים אף כחבר ועדת ביקורת", כותב ארליך, "במהלך החודשים הראשונים לכהונתי, פעלתי על מנת ללמוד את הארגון, מבנהו והתנהלותו ע"מ לאפשר לי לצקת ערך ותרומה משמעותית לכהונתי ולוודא כי אנו דואגים לארגון ומאפשרים להגן על זכויות חבריו בהתאם לחוק. בתחילת 2016 הגיע לידי ועדת ביקורת דוח מקיף ממנו נחשפתי לראשונה כי קיימות חשיפות ופרצות במערכת הכספים והתשלומים באקו"ם. עוד נודע לי כי מספר כשלים חמורים הועלו כבר בדוח מ-2011 וחרף חומרתם והשלכותיהם האפשריות לא טופלו כנדרש".

"ניסיונות וועדת הביקורת לקבל תשובות מהנהלת החברה בטווח של 14 ימים, נתקלו ב'גרירת רגליים'. יתרה מזאת, בהודעה טלפונית הודיע לי יו"ר הדירקטוריון כי המנכ"ל לא מוכן שיכתיבו לו לוחות זמנים. התנהלות זו אינה עולה בקנה אחד עם חובותיי ואחריותי כדירקטור ואני חש כי נעשו צעדים להצר את צעדיי ביושבי כדח"צ. במשך החודשים האחרונים התנהלו בדירקטוריון דיונים רבים בנושא בהם קיבלנו דיווחים שבדיעבד התגלו כי אינם מדוייקים".

"בהמשך, לבקשתי ולבקשת מספר דירקטורים נוספים, בוצע סקר סיכוני הונאה שחשף ליקויים רבים נוספים. לדעתי, מערכת הכספים של אקו"ם סובלת מפרצות מרובות שלפחות חלקן היו ידועות להנהלת החברה ולא טופלו כראוי בלשון המעטה. אני סבור כי אקו"ם אינה פועלת ואינה ערוכה לפעול כחברה 'מעין ציבורית' בהתחשב בהיקפי הפעילות שלה וכי כספי החברים אינם מוגנים כפי שכספי ציבור אמורים להיות".

"לאור האמור לעיל ובנסיבות שנוצרו אני סבור שאיני יכול למלא כראוי את תפקידי כדח"צ מאחר ואיני יכול לפקח באופן אפקטיבי על התנהלות החברה".

seperator

בישיבה מיוחדת של חברי אקו"ם שאמורה להתקיים ביום ראשון הקרוב (20 בנובמבר) יועלו להצבעה שוב פולישוק בלוך ופור. גורם באקו"ם טוען כי ההצעה להעמיד אותן להצבעה שוב לפני האסיפה נוגדת את התקנון ואינה חוקית, לאור סעיף 29.8א': "...לא מינתה האסיפה הכללית את המועמדים שהובאו בפניה או אחד מהם, יביא הדירקטוריון לאישור האסיפה הכללית הבאה מועמד/ים אחר/ים".

עובד אפרת, יו"ר אקו"ם, מסר בתגובה: "אקו"ם דוחה את הטענות מכל וכל. דירקטוריון אקו"ם בדק באמצעות מומחים בלתי תלויים ולא נמצאה כל בעיה".

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    3
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully