נושאים חמים

דורית רביניאן (יח"צ , איריס נשר)

נשכבה על הגדר: סערת דורית רביניאן

כל העדכונים וההתפתחויות בפרשת פסילת "גדר חיה" מאת דורית רביניאן על ידי משרד החינוך מחשש שהספר מעודד התבוללות